ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2020

Απόφαση ΔΣ 66/2020 "Καθορισμός της αρδευτικής περιόδου 2020 και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης (καθορισμός αριθμού και θέσεων)"

ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2020