ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΩΝ 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΜΗΝΩΝ 2020