Διακήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας"

Share

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ