ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΤΑ (7) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Share

(ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΔΟΛΙΧΗΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΗΣ-ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ –ΑΚΡΗΣ)

ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για την Αίτηση υδρονομέων πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση υδρονομέων πατήστε εδώ