Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Share

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ελασσόνας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελασσόνα: 11-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 9867
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Πληρ.: Ζαρίφη Χρυσούλα
Ταχ. Δ/νση: 6ης Οκτωβρίου 57 – Ελασσόνα - 402 00
Τηλ: 24933 50225
Fax: 24930 24444
e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ελασσόνας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 935.000,00€ με το Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΠΔΕ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη των φορέων που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση, για το έτος 2020, για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ με την με αριθμό 610 Απόφαση του Δημάρχου Ελασσόνας (ΑΔΑ: 6ΗΝΧΩΡΟ-287) είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :
1
Ζαρίφη Χρυσούλα
ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
2
Πουλτσίδη Μαρίνα
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Έργων Υποδομής


Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 16-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α.) του Δήμου Ελασσόνας: www.dimoselassonas.gr και
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
Ζαρίφη Χρυσούλα

 

Βρείτε εδώ το υπογεγραμμένο έγγραφο