ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Share

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2020, πατήστε εδώ

Για την ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.docx, πατήστε εδώ

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, πατήστε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, πατήστε εδώ