ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Share

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ