Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ"

Share

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/10/2020

Συννημένα αρχεία

Για την ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Για την περίληψη, πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

Για την αντιστοίχηση άρθρων με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΣΑΥ , πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.docx, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.pdf, πατήστε εδώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  1. 1ο Λύκειο
  2. 1ος παιδικός σταθμός
  3. Δημοτική Βιβλιοθήκη
  4. Κλειστό Γυμναστήριο