Μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού

Share

Αριθμ. απόφασης 48/2021 Λήψη απόφασης για την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού με α/α συστήματος 105708 της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ–ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ».