Συνοπτικός διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

Δείτε αναλυτικά τα αρχεία του διαγωνισμού εδώ