Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 08/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ)»

Share

Δείτε αναλυτικά τα αρχεία του διαγωνισμού εδώ