Προκήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας

Share

Συνημμένα αρχεία

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση (1)

Υπεύθυνη Δήλωση (2)