Τελικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Share

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ