Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2-2021

Share

simadimounew

Ημερομηνία υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της ανακοίνωσης από 17-12-2021 έως και 26-12-2021.

Συνημμένα αρχεία:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΧ 2-2021

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ