Διακήρυξη προφορικής–πλειοδοτικής δημοπρασίας για «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)

Share

Για την περίληψη διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη, πατήστε εδώ