ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ) ΚΑΙ ΚΡΑΝΕΑΣ

Share

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ

Για την Αίτηση, πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ