Προμήθεια καυσίμων για 2 ημερολογιακά έτη όλων των Ν.Π. του Δήμου Ελασσόνας

Share

Συνημμένα αρχεία διακήρυξης

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Διακήρυξη
  3. Οικονομική Προσφορά.docx
  4. Οικονομική Προσφορά.pdf
  5. espd-request.pdf
  6. espd-request.xml
  7. espd-request.html