ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

Share

Πρόσκληση επιλογής αναδόχου του Δημάρχου Ελασσόνας για την κατασκευή έργου με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) που αφορά στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ»

Για την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδω