Προμήθεια Τροφίμων για το έτος 2022-23

Share

Συνημμένα αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΦΠΑ 13%

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ & ΦΠΑ 13%

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ & ΦΠΑ 13%

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΤΕΥΔ.html

ΤΕΥΔ.pdf

ΤΕΥΔ.xml