ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ)

Share

Συνημμένα αρχεία

  1. Περίληψη Διακήρυξης
  2. Διακήρυξη
  3. Οικονομική προσφορά.pdf
  4. Οικονομική προσφορά.docx
  5. ΤΕΥΔ.xml
  6. ΤΕΥΔ.pdf