ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Share

Πρόσκληση επιλογής αναδόχου του Δημάρχου Ελασσόνας για την κατασκευή έργου με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) που αφορά στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ»

Για την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδω