ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2022-2023

Share

Συνημμένα αρχεία:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΟΧ 2/2022)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΟΧ 2/2022)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΧ 2-2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ 2022-2023