ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Share

Για την περίληψη, πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές περιγραφές, πατήστε εδώ

Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ

Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ

Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΣΑΥ, πατήστε εδώ

Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ

Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.docx, πατήστε εδώ

Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.pdf, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.pdf, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.html, πατήστε εδώ

Για το ΤΕΥΔ.xml, πατήστε εδώ

Για τα Σχέδια, πατήστε εδώ