Διακήρυξη «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ελασσόνας»

Share

Συνημμένα αρχεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 343.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ.xml

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).html

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).xml

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ