Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

Συνημμένα αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Αριθμ. απόφασης 341/2022 Οικονομικής Επιτροπής

Μελέτη

Οδηγίες Ορθής Υποβολής

Διευκρινήσεις

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).html

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).xml