ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ "ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ"

Share

Συνημμένα αρχεία:

 1. Για την περίληψη, πατήστε εδώ
 2. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ
 3. Για την τεχνική έκθεση, πατήστε εδώ
 4. Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ
 5. Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ
 6. Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ
 7. Για την γενική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ
 8. Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ
 9. Για την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ
 10. Για τη μελέτη ΣΑΥ, πατήστε εδώ
 11. Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ
 12. Για τις τεχνικές προδιαγραφές ΟΕ, πατήστε εδώ
 13. Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ
 14. Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.docx, πατήστε εδώ
 15. Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.pdf, πατήστε εδώ
 16. Για το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf, πατήστε εδώ
 17. Για το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html, πατήστε εδώ
 18. Για το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml, πατήστε εδώ
 19. Για την υπ' αριθμ. 79/2023 Απόφαση ΟΕ «Μετάθεση Ημερομηνιών Δημοπρασιών λόγω μη Λειτουργίας του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ», πατήστε εδώ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΜΕΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΣΤΑΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ:

 1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
 4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ
 5. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
 6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 7. ΥΔΡΕΥΣΗ