Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2023 (1748/23-11-2022) ΟΚΠΑΠ Δήμου Ελασσόνας

Share

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023 συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, η οποία ορίστηκε με την αριθμό 1/132/30-01-2023 απόφαση του Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Ελασσόνας.

Ημερομηνία υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της ανακοίνωσης από 02-03-2023 έως και 11-3-2023 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ