ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ"

Share
Συνημμένα αρχεία:
 1. Για την περίληψη, πατήστε εδώ
 2. Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατήστε εδώ
 3. Για το εξώφυλο μελέτης, πατήστε εδώ
 4. Για την τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών, πατήστε εδώ
 5. Για την τεχνική περιγραφή ΗΜ παρεμβάσεων, πατήστε εδώ
 6. Για τις τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών, πατήστε εδώ
 7. Για τις τεχνικές προδιαγραφές ΗΜ παρεμβάσεων, πατήστε εδώ
 8. Για τον προϋπολογισμό μελέτης, πατήστε εδώ
 9. Για το τιμολόγιο μελέτης, πατήστε εδώ
 10. Για την προμέτρηση εργασιών, πατήστε εδώ
 11. Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ
 12. Για τη μελέτη ΣΑΥ, πατήστε εδώ
 13. Για τη μελέτη ΦΑΥ, πατήστε εδώ
 14. Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ
 15. Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.docx, πατήστε εδώ
 16. Για το έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων οικονομικού φορέα.pdf, πατήστε εδώ
 17. Για το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf, πατήστε εδώ
 18. Για το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html, πατήστε εδώ
 19. Για το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml, πατήστε εδώ
 20. Για την υπ' αριθμ. 79/2023 Απόφασης ΟΕ «Μετάθεση Ημερομηνιών Δημοπρασιών λόγω μη Λειτουργίας του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ», πατήστε εδώ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ