Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο "Λύσεις Καινοτομίας για τον Εκθεσιακό Χώρο του Δήμου Ελασσόνας με σκοπό την Ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου"

Share

Συνημμένα αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Αριθμ. απόφασης 59/2023 Οικονομικής Επιτροπής

Οδηγίες Ορθής Υποβολής

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).html

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).xml