Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

Συνημμένα αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Πρόσκληση

Αριθμ. απόφασης 66/2023 Οικονομικής Επιτροπής

Οδηγίες Ορθής Υποβολής

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).xml