Διεξαγωγή φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου «Δημοτικός Ξενώνας» στην Κοινότητα Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας

Share

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική , φανερή και προφορική για τη μίσθωση του δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ» στην Κοινότητα Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Συνημμένα άρχεια

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη