Διεξαγωγή φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων (ξυλεία) στην Κοινότητα Αζώρου του Δήμου Ελασσόνας.

Share

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη