ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Share

Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται από Σάββατο 24/06/2023 έως και Δευτέρα 03/07/2023.

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση

Αίτηση

Παράρτημα