Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 (9418/05-05-2023)

Share

Ημερομηνία υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της ανακοίνωσης από 22-07-2023 έως και 31-07-2023

Συνημμένα αρχεία

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ 1-2023 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ 1-2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΧ 1-2023