Μετάθεση ημερομηνίας Δημοπράτησης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης (Β΄ φάση) και Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. στην Κοινότητα Βερδικούσιας» και ορισμός εκ νέου επιτροπής Διαγωνισμού του έργου

Share

Για την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλώ πατήστε εδώ