ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Δ.Δ. ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Share

Συνημμένα αρχεία

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

    Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

    Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜ

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

8. ΕΣΥ

9. ΣΑΥ

10. ΦΑΥ

11. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.docx

13. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.pdf

14. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

15. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

16. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

ΣΧΕΔΙΑ

1. ΗΜ

2. ΜΗΚΟΤΟΜΗ

3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΑ