Προμήθεια καυσίμων του ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ και για την ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ (2024-2026)

Share

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Οικονομική προσφορά

Προκήρυξη ΕΕ