ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση μιας ( 1 ) θέσης Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Share

Δημόσια Γνωστοποίηση

Αίτηση πρόσληψης

ΥΔ πρόσληψης