ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΥΛΙΚΕΙOY ΣΧΟΛΕΙOY ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (2ου Δημοτικού σχολείου Ελασσόνας)

Share

Συνημμένα αρχεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ