ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Share

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΥΔ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ