ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Share

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, επόπτες άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 01/04/2024 έως και τις 10/04/2024 στο Τμήμα Προσωπικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΕΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2024

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2024