Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ

6. ΕΣΥ

7. ΣΑΥ

8. ΦΑΥ

9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

11 α. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

11 β. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

11 γ. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

13. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.doc

14. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf

15. ΣΧΕΔΙΑ