Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ της υπηρεσίας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

Αιτήσεις έως 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

3. α. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

3. β. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

3. γ.  ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

4. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ