ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Share

 Συνημμένα αρχεία

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

3. α. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.pdf

3. β. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.xml

3. γ. ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.html

4. Αριθ. απόφασης 137/2024 ΔΕ

5. ΜΕΛΕΤΗ