Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 28-11-2014 ώρα 14:00

Share

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

2.Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

3.Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

4.Αποδοχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ν. 3756/2009 για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών προς τους Δήμους της χώρας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

5.Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για την υλοποίηση του προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

6.Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

7.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

8.Έγκριση διαγραφής οφειλών του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

9.Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

10.Έγκριση διαγραφής οφειλών προς τον Δήμο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

11.Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση στο όνομα «Κληροδότημα Ιωάννη Νταλτόγιαννου υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Τσαριτσάνης» του χρηματικού ποσού που θα παραλάβει ο Δήμος από τον εκτελεστή της διαθήκης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

12.Έγκριση εκμίσθωσης αστικών ακινήτων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

13.Έγκριση εκμίσθωσης των διαφημιστικών πλαισίων στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

14.Έγκριση απόδοσης της τακτικής επιχορήγησης μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

15.Έγκριση απογραφής έναρξης στις 19-5-2011 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

16.Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2011 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

17.Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

18.Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

19.Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

20.Έγκριση εκμίσθωσης μέσω ΣΔΙΤ της αίθουσας δεξιώσεων του κοιμητηρίου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

21.Έγκριση εκμίσθωσης μέσω ΣΔΙΤ της αίθουσας δεξιώσεων του κοιμητηρίου Τσαριτσάνης. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

22.Έγκριση εκμίσθωσης μέσω ΣΔΙΤ των εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης Κοκκινοπηλού. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

23.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας – Κισσάβου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

24.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

25.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

26.Αποδοχή ένταξης της πράξης «Κέντρο τουριστικής προβολής Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

27.Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανάδειξη μονοπατιών από Ελασσόνα προς γεφύρι Γιάννενας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

28.Έγκριση της με αριθμό 15/2014 μελέτης του Δήμου Ελασσόνας με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου φράγματος Λιβαδίου» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

29.Έγκριση της τοπογραφικής μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από την παλαιά δημοσιά μέχρι τα όρια του οικισμού (μέσω Βλάχας) ΔΚ Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

30.Έγκριση της με αριθμό 17/2014 μελέτης του Δήμου Ελασσόνας με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα Τσαριτσάνης – Διευθέτηση χειμάρρου «Καβουρόλακα» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

31.Έγκριση της με αριθμό 16/2014 μελέτης του Δήμου Ελασσόνας με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από την παλαιά δημοσιά μέχρι τα όρια του οικισμού (μέσω Βλάχας) ΔΚ Τσαριτσάνης» και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

32.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

33.Εξέταση αιτήματος του κ. Φώτη Ζαρλαδάνη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μεσοχωρίου για την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής του μονάδας. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

34.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την έκδοση αδειών χρήσης νερού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

35.Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Λαογραφικού Μουσείου Αραδοσιβίων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

36.Εξέταση αιτήματος του Γυμναστικού Συλλόγου Ένωση Ελασσόνας για οικονομική ενίσχυση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

37.Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας για παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αστέριος Στούπας.

38.Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γυναικών Δολίχης για παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

39.Εξέταση της δήλωσης παραίτησης μέλους της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνιος Μπίσμπας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

  Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, η οποία αναφέρει τα εξής:

article thumbnail

Παρασκευή 12 Αυγούστου, 9 μ.μ.

article thumbnail

  Ξεκίνησαν και συνεχίζονται καθημερινά οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ελασσόνας μετά από σύμβαση που υπογράφ [ ... ]

article thumbnail

Νέα διαδικτυακή πύλη δημιούργησε ο Δήμος Ελασσόνας για την προβολή 150 και πλέον επιχειρήσεων με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που προωθούν τοπικά προϊόντα και  [ ... ]

article thumbnail

Με επιστολή του προς την Ομοσπονδία ΑμεΑ Θεσσαλίας, την Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ και το Διοικητή του ΟΑΕΔ καταγγέλλει ο Δήμαρχος Ελασσόνας την απαράδεκτη απόρρι [ ... ]