Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 05-11-2015 ώρα 18:00

Share

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

2. Έγκριση χρονικής μετάθεσης έναρξης ισχύος της υπ' αριθμό 135/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί «Αναπροσαρμογής των τελών των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων» από την 1-1-2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 111.033,20 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

4. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

5. Έγκριση εκμίσθωσης βοηθητικού κτιρίου (πρώην εστιατορίου) του Δημ. Σχολείου Γερανείων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

6. Εξέταση αιτήματος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

7. Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Ιωάννη Σούμα εντός δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Χοντροθανάση» της Δ.Κ. Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

8. Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Ιωάννη Κατσιαρίμπα εντός δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Τρατσκάδ» της Δ.Κ. Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

9. Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Δημητρίου Ζερδαλή εντός δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Κλαδόϊ» της Δ.Κ. Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

10. Γνωμοδότηση για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης ανέγερση ενός επιπλέον κτιρίου εντός της κτηνοτροφικής μονάδας της κ. Φανής Ψαροφάγη στον Οικισμό Καλυβίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

11. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Θεοδώρα Μπαλανίκα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

12. Έγκριση αντικατάστασης μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Γιαννούλας.

13. Έγκριση αντικατάστασης μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστάσιος Γκατζιούρας.

14. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση της αίθουσας συγκέντρωσης του 1ου Οικισμού Εργατικών Κατοικιών Ελασσόνας. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Μπίσμπας.

15. Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού, έως 5 ημερομισθίων κατ' άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4071/2012 και 3584/2007. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

16. Έγκριση πρόσκλησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας για την εξερεύνηση του σπηλαιοβάραθρου στη θέση «Κούτρα» της Τ.Κ. Μεγ. Ελευθεροχωρίου. Έγκριση ανάληψης της σχετικής δαπάνης φιλοξενίας της ομάδας εξερεύνησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

17. Έγκριση της υπ' αριθμό 20/2015 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Ε. Ποταμιάς». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

18. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και απ' ευθείας αγοράς τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιωαννίδη στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

19. Εξέταση αιτήματος του κ. Νικολάου Μπατσίλα για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

20. Έγκριση υποβολής των προτάσεων του Δήμου Ελασσόνας προς τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για την αξιοποίηση του Ολύμπου. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Αστέριος Στούπας.

21. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2015 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Νικόλαος Τσιμπόλης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

  Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, η οποία αναφέρει τα εξής:

article thumbnail

Παρασκευή 12 Αυγούστου, 9 μ.μ.

article thumbnail

  Ξεκίνησαν και συνεχίζονται καθημερινά οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ελασσόνας μετά από σύμβαση που υπογράφ [ ... ]

article thumbnail

Νέα διαδικτυακή πύλη δημιούργησε ο Δήμος Ελασσόνας για την προβολή 150 και πλέον επιχειρήσεων με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που προωθούν τοπικά προϊόντα και  [ ... ]

article thumbnail

Με επιστολή του προς την Ομοσπονδία ΑμεΑ Θεσσαλίας, την Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ και το Διοικητή του ΟΑΕΔ καταγγέλλει ο Δήμαρχος Ελασσόνας την απαράδεκτη απόρρι [ ... ]