Πρόσκληση Συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, Δημοτικού Συμβουλίου 13-05-2021 ημέρα Πέμπτη

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Ελασσόνα 7-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 8842
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την 13η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4. Έγκριση των πινάκων κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 – 2025. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

5. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

7. Ορισμός υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021. Εισηγητής Κ. Τσούρης.

8. Έγκριση συμπληρωματικής πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021. Εισηγητής Κ. Τσούρης.

9. Έγκριση μείωσης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

10. Έγκριση παράτασης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Τ.Π.&Δ για τις ανάγκες του Προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

11. Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για το «Βιομηχανικό κτίριο παραγωγής ζωοτροφών» της «Γιώτσας Γεώργιος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο» της «Βιοαέριο Βερδικούσιας ΙΚΕ». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

14. Εξέταση αιτήματος της Κοινωφελούς Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΣΑΪΑ Κοιν Σεπ» για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην νηπιαγωγείου Γεράνειας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

15. Εξέταση αιτήματος του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελασσόνας για οικονομική επιχορήγηση. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

16. Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

17. Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βοσκής σε τμήματα του δάσους «Κοκκινόλογγος» στην Κοινότητα Συκέας που πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

18. Εξέταση αιτήματος για υποκατάσταση του μισθωτή σε ήδη μισθωμένη δημοτική έκταση στην Κοινότητα Δομένικου όπου είναι εγκατεστημένη κτηνοτροφική μονάδα. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

19. Έγκριση εκμίσθωσης αστικών ακινήτων του Δήμου Ελασσόνας για τα οποία έληξαν οι αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

20. Έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για τη μίσθωση δημοτικού χώρου στην Κοινότητα Κεφαλοβρύσου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

21. Έγκριση συνέχισης της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

22. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Για όσα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση από το χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου και έως του αριθμού των επτά (7) ατόμων.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αρ. Πρωτ.:20930/31-3-2020), «Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων».

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υιοθεσία τους από οικογένειες ζωόφιλων προωθεί ο Δήμος Ελασσόνας με τη σύμβαση που υπέγραψε πρόσφατα με την κοιν [ ... ]

article thumbnail

Αυστηρή προειδοποίηση εξέδωσε σήμερα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας προς κάθε εμπλεκόμενο στην ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών, απορριμμάτων και φερτών υλικών σε σημε [ ... ]

article thumbnail

Θέλω με την παρούσα δήλωση να καταδικάσω την σκαιότατη επίθεση που δέχτηκε ο αντιδήμαρχος Ελασσόνας κ. Δημήτριος Καρανίκας από την αυτοαποκαλούμενη Πρωινή Εφημε [ ... ]

article thumbnail

Με απόφαση του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα ανακοινώνεται, ότι και για αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, η προσέλευση των μαθητών σε όλες τις σχολικές μονάδες, τόσο τη [ ... ]

article thumbnail

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παρακολούθηση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιήσει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔ [ ... ]