Πρόσκληση Συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, Δημοτικού Συμβουλίου 13-05-2021 ημέρα Πέμπτη

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Ελασσόνα 7-5-2021
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 8842
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την 13η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4. Έγκριση των πινάκων κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 – 2025. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

5. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

7. Ορισμός υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021. Εισηγητής Κ. Τσούρης.

8. Έγκριση συμπληρωματικής πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021. Εισηγητής Κ. Τσούρης.

9. Έγκριση μείωσης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

10. Έγκριση παράτασης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Τ.Π.&Δ για τις ανάγκες του Προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

11. Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για το «Βιομηχανικό κτίριο παραγωγής ζωοτροφών» της «Γιώτσας Γεώργιος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο» της «Βιοαέριο Βερδικούσιας ΙΚΕ». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

14. Εξέταση αιτήματος της Κοινωφελούς Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΣΑΪΑ Κοιν Σεπ» για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην νηπιαγωγείου Γεράνειας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

15. Εξέταση αιτήματος του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελασσόνας για οικονομική επιχορήγηση. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

16. Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

17. Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βοσκής σε τμήματα του δάσους «Κοκκινόλογγος» στην Κοινότητα Συκέας που πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

18. Εξέταση αιτήματος για υποκατάσταση του μισθωτή σε ήδη μισθωμένη δημοτική έκταση στην Κοινότητα Δομένικου όπου είναι εγκατεστημένη κτηνοτροφική μονάδα. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

19. Έγκριση εκμίσθωσης αστικών ακινήτων του Δήμου Ελασσόνας για τα οποία έληξαν οι αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

20. Έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για τη μίσθωση δημοτικού χώρου στην Κοινότητα Κεφαλοβρύσου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

21. Έγκριση συνέχισης της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

22. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Για όσα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση από το χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου και έως του αριθμού των επτά (7) ατόμων.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αρ. Πρωτ.:20930/31-3-2020), «Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων».

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών απ' όλη τη χώρα και τον κόσμο θα διεξαχθεί και φέτος ο Faethon Skyrace «Απόστολος Τσουρέκας», την Κυριακή 10 Ιουλίου στην ορεινή κοινότητ [ ... ]

article thumbnail

Εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Δήμου διοργανώνει την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 ο Δήμος Ελασσόνας από τις 9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στον χώρ [ ... ]

article thumbnail

Σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας θα συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουνίου και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κατασ [ ... ]

article thumbnail

Με μήνυμα «Η προσφορά αίματος είναι μία πράξη αλληλεγγύης. Γίνε μέλος της προσπάθειας και σώσε ζωές» εορτάζεται φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στις 14 Ι [ ... ]

article thumbnail

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, με αφορμή τον θάνατο του πρώην Δημάρχου Ελασσόνας Χρήστου Καραγιάννη, συνήλθε σήμερα εκτάκτως σε συνεδρίαση και με την υπ. αριθ. 93 [ ... ]