Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 27/09/2022 ημέρα Τρίτη

Share

dimotiko symvoulio elassonas-600x400

                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                        (ως προς τους αποδέκτες)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελασσόνα 22-9-2022
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 17597
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων ανάπλασης παρόχθιας ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

3. Κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης, ύψους 89.850,00 €, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Σεπτεμβρίου, ύψους 30.900,66 €, στον ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

5. Έγκριση μεταφοράς των ποσών χρηματοδοτήσεων έργων-δράσεων, ύψους 2.740,06 €, για την αναπλήρωση των εσόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών έως την περιέλευση της χρηματοδότησης στον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν.4071/2012. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

6. Εξέταση αιτήματος Γεωργίου Γκουγκουλόπουλου για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Δρυμού με σκοπό την τακτοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

7. Εξέταση αιτήματος Θωμά Λιόλιου για μίσθωση δημοτικού χώρου στην Κοινότητα Δολίχης με σκοπό την τοποθέτηση αγροτικού εξοπλισμού. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

8. Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτικό αγροτεμάχιο εμβαδού 3,015 στρέμ. στη θέση «Αλώνια» της Κοινότητας Γεράνειας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

9. Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών/στών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

10. Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών/στών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

11. Υποβολή αιτήματος συμμετοχής του Δήμου στη Στρατηγική Σύμπραξη «EUROPE GOES LOCAL-SUPPORTING YOUTH WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL». Ορισμός εκπροσώπων. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

12. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Πηγαδούλια» των Δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

13. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αύξηση δυναμικότητας της υφιστάμενης τυροκομικής μονάδας της εταιρείας «Ε. & Κ. Έξαρχος & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο 3,5χλμ. Ελασσόνας – Δεσκάτης. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

Σημ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Πρόεδρος Κοινότητας Δρυμού για τη συζήτηση του 6ου θέματος.
4. Πρόεδρος Κοινότητας Δολίχης για τη συζήτηση του 7ου θέματος.
5. Πρόεδρος Κοινότητας Γεράνειας για τη συζήτηση του 8ου θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου για τη δήθεν σπατάλη χρημάτων σε ασφαλτοστρώσεις στην Κρανέα Ελασσόνας απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας [ ... ]

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός – Προϋπολογισμός έργου 136.400,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ)

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός