Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 13/10/2022 ημέρα Πέμπτη

Share
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ελασσόνα 7-10-2022
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ.: 18903
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας «Ενεργειακή Κοινότητα Ελασσόνας Συν.Π.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

3. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και κλήρωση των Δ.Σ που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

5. Έγκριση του πορίσματος της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου 200 τ.μ. στον κ. Θωμά Λιόλιο στην Κοινότητα Δολίχης. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

6. Κατανομή και απόδοση της συμπληρωματικής χρηματοδότησης ύψους 44.925,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Εξέταση αιτήματος της ΔΕΥΑΕΛ για ανταλλαγή της χρήσης της υδρευτικής γεώτρησής της στη θέση «Μεγάλη Βρύση» Κοκκινόγης με τη χρήση της δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Πλατανούλια», λόγω διαπίστωσης παρουσίας νιτρικών στο νερό της πρώτης. Εισηγητής Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

8. Εξέταση αιτήματος της κ. Ελένης Κρατσιώτη για διακοπή της μίσθωσης περιπτέρου στην Κοινότητα Λιβαδίου λόγω παύσης εργασιών. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

9. Εξέταση αιτήματος του κ. Αθανασίου Περιβουλιώτη για παράταση της μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων λόγω ένταξής τους σε πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

Σημ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. κ. Πρόεδρος Κοινότητας Κοικκινόγης για τη συζήτηση του 7ου θέματος.

4. κ. Πρόεδρος Κοινότητας Τσαριτσάνης για τη συζήτηση του 9ου θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου για τη δήθεν σπατάλη χρημάτων σε ασφαλτοστρώσεις στην Κρανέα Ελασσόνας απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας [ ... ]

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός – Προϋπολογισμός έργου 136.400,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ)

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός