Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, 29/11/2022 ημέρα Τρίτη

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα Καρυάς με μειωμένο μίσθωμα για 99 έτη για τουριστική εκμετάλλευση – Ανάκληση της υπ' αριθμό 125/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Παροχή γνώμης επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης έτους 2023 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

4. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Ελασσόνα» της Κοινότητας Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

5. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023- 2024. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

7. Σύσταση της επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 για τον έλεγχο της καταλληλότητας των υποψηφίων ακινήτων για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων πλησίον του ΚΕΠ Ελασσόνας». Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

8. Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

9. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Εισηγητής Κ. Πασχόπουλος.

10. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

Σημ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης (αρ. 78 Ν. 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/9-7-2022) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. κ. Πρόεδρο της Κοιν. Καρυάς για τη συζήτηση του 1ου θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Απάντηση στην ανακοίνωση του πρώην δημάρχου κ. Ν. Ευαγγέλου για τη δήθεν σπατάλη χρημάτων σε ασφαλτοστρώσεις στην Κρανέα Ελασσόνας απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας [ ... ]

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός – Προϋπολογισμός έργου 136.400,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ)

article thumbnail

Σε εξέλιξη ανοιχτός διαγωνισμός